top of page

“Un artista pot ser gran malgrat els seus defectes, però no gràcies a ells”

                                                                                                           J.A.Livraga

bottom of page